தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அலட்சியம்

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் அலட்சியம்

சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி ஈரோடு பிரிவு ரோட்டில் தீரன் சின்னமலை நினைவுத் தூ-ன் அருகில் கோயில் பண்டிகை திரு விழாவிற்காக மின் கம்பத்தில் மின் கம்பி அருகே ஒலிப்பெருக்கி கட்டப்பட்டுள்ளது. இதனால் உயிர் பலி ஏற்படும் அபாய நிலையும் ஒலிபெருக்கிமின் கசிவால் ஆபத்தும் ஏற்படும் நிலை உள்ளது. ஆபத்தான நிலையை உணராத சங்ககிரி மின் வாரியம் கண்டுகொள்ளவில்லை அரசு உடணடியாக கவணிக்குமா,,?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *